Posiłek w szkole i w domu


divider_Gminne Info

Rodziny z których dzieci mają przyznane w szkołach posiłki finansowane przez GOPS zobowiązane są do dnia 19 luty 2021r. złożyć w Ośrodku stosowne dokumenty potwierdzające dochód w rodzinie za styczeń 2021r. Niezgłoszenie się w tym terminie będzie skutkowało wstrzymaniem finansowania posiłków dla dziecka od miesiąca marca 2021r.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info