Przetarg na modernizację kortu


Gmina Łukowica ogłosiła przetarg na modernizację kortu tenisowego w Łukowicy. Zadanie polegać będzie na wykonaniu robót modernizacyjnych mających na celu przystosowanie istniejącego kortu tenisowego do roli boiska wielofunkcyjnego.

divider_Gminne Info

Zakres robót obejmie:

  • wymianę istniejącej nawierzchni kortu na nawierzchnię poliuretanową,
  • wykonanie remontu istniejącego ogrodzenia,
  • montaż prefabrykowanej, wykonanej z polimeru ścianki parabolicznej z piłkochwytem o dł. 4m do treningu tenisa ziemnego,
  • wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej,
  • wyposażenie remontowanego boiska w konieczny sprzęt do gier zespołowych tj.: siatki, słupki, bramki, kosze oraz w tablicę punktową.
  • montaż czterech lamp hybrydowych.

Oferty można składać do dnia 31.10.2019r. do godziny 12:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Łukowica.

Na realizację zadania Gmina Łukowica uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 87 000,00 zł w ramach Programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.

divider_Gminne Info