Przetarg-przebudowa drogi w Stroniu


divider_Gminne Info

Zamówienie publiczne na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie – Mokra Wieś – Jastrzębie w m. Stronie od km 6+994.57 do km 7+817.32

Przebudowa drogi na odcinku od Szkoły Podstawowej do drogi w kierunku Długołęki polega głównie na budowie chodnika, poszerzeniu jezdni do 6m, odwodnieniu oraz budowie oświetlenia

Termin składania ofert: 21 września 2021 r. godzina 12:00

Szczegóły:
https://bip.malopolska.pl/uglukowica,a,1985894,przebudowa…

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info