RDOŚ chroni nietoperze


divider_Gminne Info

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie realizuje w latach 2017-2021 projekt POIS.02.04.00-00-0180/16 pn. „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych, w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” nakierowany na ochronę siedlisk kserotermicznych oraz gatunków nietoperzy.

Głównym zadaniem w projekcie z zakresu ochrony nietoperzy jest ochrona ich letnich stanowisk zlokalizowanych w 9 zabytkowych obiektach poprzez remonty dachów tych obiektów. Projektem objęto następujące obiekty:

  • kościół p.w. Św. Barbary i Św. Stanisława BM w Szyku,
  • kościół p.w. Rozesłania Świętych Apostołóww Gruszowie,
  • kościół filialny pw. Św. Łukasza Apostoła w Izbach, Parafia Rzymsko-Katolicka w Banicy,
  • kościół p.w. Św. Wojciecha B.M. w Szczawnicy,
  • kościół p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy,
  • kościół filialny pw. Św. Kosmy i Damiana w Wojkowej, Parafia św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku,
  • kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce,
  • kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela w Łącku,
  • budynek dawnej plebanii w Krościenku, Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Krościenku nad Dunajcem.

Ponadto w ramach projektu wybudowano platformy na guano w 2 obiektach: kościół w Szczawnicy oraz Klasztor Cystersów w Szczyrzycu, zabezpieczono wejście do zimowego stanowiska nietoperzy (jaskinia w rezerwacie przyrody „Diable Skały”).

Obecnie trwają prace polegające na pielęgnacji i dosadzaniu zieleni na trasach przelotów nietoperzy wokół 10 letnich stanowisk oraz prace adaptacyjno – konserwacyjne na ponad 30 letnich stanowiskach nietoperzy. 

Szczegóły na http://krakow.rdos.gov.pl/chiroksero

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info