Spotkanie LGD


divider_Gminne Info

Spotkanie Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”. Interesujące projekty tematyczne, które może zrealizować również Nasza Gmina. Obecnie działania LGD są ukierunkowane na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizację ludności, rozwój turystyki czy popularyzację produkcji wyrobów regionalnych.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info