Dodatkowy sprzęt do nauki dla uczniów w ramach projektu „Zdalna szkoła +”


divider_Gminne Info

Gmina Łukowica zakupiła dodatkowe 4 szt. laptopów z oprogramowaniem dzięki pozyskanym środkom w ramach projektu „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zakupione laptopy z oprogramowaniem i słuchawkami będą służyły uczniom, w szczególności z rodzin wielodzietnych (3+). Sprzęt został zakupiony w ramach dostępnej puli środków przeznaczonej Gminie Łukowica na zakup sprzętu komputerowego do realizacji zdalnego nauczania w ramach projektu „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info