Światłowód w gminie

Światłowód w gminie

divider_Gminne Info

Na terenie gminy Łukowica realizowany jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa w ramach którego powstaje sieć światłowodowa. Zgodnie z zasadami powstała infrastruktura doprowadzona do granicy działki, zrealizowana w ramach projektów POPC może być wykorzystywana przez operatorów do podłączania innych użytkowników po zakończeniu prac inwestycyjnych.

Dzięki członkostwu w Małopolskiej Unii Światłowodowej urząd gminy w Łukowicy uzyskał informacje, że firma ORANGE deklaruje chęć współpracy w celu szerokiego dostępu do światłowodu na terenie małopolskich gmin. Adresy, które nie znalazły się w Projekcie POPC zostaną przeanalizowane ponownie przez Orange Polska. W perspektywie 2020r. planowane są działania uzupełniające, mające na celu zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gmin, w których zostanie zdiagnozowany wysoki popyt. Podjęcie inwestycji przez Orange Polska uzależnione będzie od potwierdzonego przez mieszkańców zapotrzebowania na usługi oraz analiz ekonomicznych.

W związku z tym ważne jest, aby mieszkańcy naszej gminy zainteresowani uzyskaniem dostępu do światłowodu wypełnili druk zgody na wybudowanie przyłącza do budynku.

Tutaj pobierz formularz i wypełnij druk zgody :

swiatlowod-pdf

lub tutaj:

Pobierz formularz

Wypełniony zeskanowany formularz należy przesłać na adres mailowy:

malopolskaunia@orange.com

lub dostarczyć do najbliższego Salonu Sprzedaży Orange.

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :