Trwają zebrania sołeckie


divider_Gminne Info

Zebrania sołeckie w sołectwach Jastrzębie, Młyńczyska, Stronie i Jadamwola za nami.

➡️Podczas zebrań zostały rozdysponowane środki w ramach Funduszu Sołeckiego na przyszły rok.
➡️Gratulujemy jednomyślności mieszkańcom biorącym udział w spotkaniach.
➡️Podczas spotkań Wójt Gminy Łukowica przedstawił zrealizowane dotychczas zadania jak również plany inwestycyjne w poszczególnych sołectwach.
➡️Spotkania były także okazją do konstruktywnej debaty na temat rozwoju miejscowości.
➡️Dziękujemy sołtysom za profesjonalne przeprowadzenie spotkań a mieszkańcom za aktywne włączenie się w działalność na rzecz naszych miejscowości.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info