Umowy na zimowe utrzymanie dróg podpisane


Do zimowego utrzymania dróg w drodze przetargu nieograniczonego zgłosiły się 3 firmy z terenu Gminy Łukowica. Sołectwo Jadamwola, Świdnik, Owieczka i fragment Łukowicy (Łukowica Dolna, Wielkówka, Lasek) odśnieżać będzie firma F.H.U. Tadeusz Łatka.

divider_Gminne Info

Za utrzymanie dróg w sołectwach Przyszowa I, Przyszowa II, Stronie, Jastrzębie, Łukowica jak również w Młyńczyskach – Batkówka i sołectwie Roztoka odpowiadać będzie firma Transport Towarowy Zmechanizowane Roboty Ziemne Józef Trzciński. W sołectwie Młyńczyska oraz w Roztoce – Pod Ostrą odśnieżać będzie F.H.U. MITEX

divider_Gminne Info

Aktualności :