Wizyta Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity


divider_Gminne Info

Wczorajsza wizyta Łukasza Kmity – Wojewody Małopolskiego to również rozmowy o inwestycjach realizowanych przez naszą Gminę ze środków rządowych oraz możliwość przedstawienia potrzeb z jakimi boryka się gmina Łukowica i prośba o dalsze wsparcie przy środkach na inwestycje drogowe, wodno – kanalizacyjne oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Z pozyskanych w ostatnim czasie przez Nas środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizowane są lub będą zadania:

✅

Rozbudowa wodociągu w Młyńczyskach;

✅

Budowa Stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami na wodę pitną w Łukowicy;

✅

Budowa Stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami na wodę pitną w Przyszowej – Berdychowie.

✅

Budowa wodociągu w miejscowości Przyszowa.

✅

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Górnej Łukowicy (zrealizowane).

✅

Budowa kanalizacji na odcinku Przyszowa – Stronie.

✅

Budowa wieży widokowej na górze Skiełek.

✅

Adaptacja byłego budynku gimnazjum pod Urząd Gminy.

✅

Prace remontowo – budowlane przy Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowicy

👉

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

✅

Przebudowa drogi gminnej w Świdniku (zrealizowane).

✅

Przebudowa drogi gminnej w Berdychowie koło Szkoły.

✅

Przebudowa drogi powiatowej Przyszowa – Berdychów realizowana przez Powiat Limanowski przy udziale finansowym Gminy Łukowica.

➡️

Łączne wsparcie ze środków zewnętrznych na te zadania to blisko 10 mln złotych. Dziękujemy.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info