Wniosek o zakup węgla w cenach preferencyjnych

Urząd Gminy Łukowica

divider_Gminne Info

Wójt Gminy Łukowica informuje, że od dn. 04.11.2022 r. mieszkańcy Gminy Łukowica mogą składać w tut. urzędzie wnioski o zakup węgla na preferencyjnych warunkach, tj. w cenie 2000 zł za tonę brutto.
Przedmiotowe wnioski można składać u Ekodoradcy.
Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego to:
– 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.
– 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.
Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego oraz złoży oświadczenie, że ona ani żaden członek jej gospodarstwa domowego nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.
Więcej informacji w Urzędzie Gminy lub pod nr tel.: 18 3301513 lub 18 3301537.

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info