Sprzęt do zdalnego naczania w ramach projektu „Zdalna szkoła +” w Gminie Łukowica


divider_Gminne Info

112 500,00 zł dofinansowania dla Gminy Łukowica na zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki

Uzyskane dofinansowanie w wysokości 112.500,00 zł dla Gminy Łukowica zostało przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla szkół, który będzie udostępniony uczniom, w szczególności z rodzin wielodzietnych 3+ do prowadzenia zdalnej nauki.

Gmina Łukowica zakupiła 45 szt. laptopów z oprogramowaniem dzięki pozyskanym środkom w ramach projektu „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zakupione laptopy z oprogramowaniem wraz z słuchawkami będą służyły uczniom, w szczególności z rodzin wielodzietnych (3+). Sprzęt sukcesywnie jest przekazywany do szkół podstawowych na terenie naszej gminy, a następnie zostanie udostępniony dla najbardziej potrzebujących uczniów do realizacji zdalnego nauczania.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info