Zebranie Wiejskie Sołectwa Świdnik w celu wyboru Sołtysa

Urząd Gminy Łukowica

divider_Gminne Info

Wójt Gminy Łukowica zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Świdnik w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Świdnik na dzień 11 lipca 2021 r. o godz. 16.00 w budynku remizy OSP Świdnik.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info