Zmarł wieloletni Sołtys Łukowicy Henryk Dyrek


divider_Gminne Info

Ze głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Henryka Dyrka, wieloletniego Sołtysa Łukowicy, który z zaangażowaniem i pełnym oddaniem pracował dla społeczności Sołectwa Łukowica a także całej gminy. Zawsze pozostanie w pamięci jako aktywny i życzliwy człowiek. Wójt Gminy Łukowica wraz z pracownikami Urzędu składa Rodzinie oraz bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia.

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info