Zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy Łukowica

Urząd Gminy Łukowica

divider_Gminne Info

Szanowni Państwo, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną na terenie Gminy Łukowica jesteśmy zmuszeni przywrócić ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą mieszkańców, dlatego od dnia 4 sierpnia 2020 r. (wtorek) do odwołania ponownie uruchamiamy Punkt Przyjęcia Petentów w Urzędzie Gminy Łukowica.

Ponownie prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności, przestrzeganie zasad dystansu społecznego i ograniczenie wizyt w urzędzie gminy tylko do spraw najważniejszych. Wszelkie inne sprawy, których charakter na to pozwala, należy załatwiać elektronicznie bądź telefonicznie.

Wytyczne dotyczące organizacji pracy Urzędu Gminy w Łukowicy:

 1. Wejście do budynku wyłącznie drzwiami bocznymi znajdującymi się od strony Sklepu ,,HITPOL”. Główne drzwi wejściowe zostają zamknięte.
 2. Za bocznym wejściem do budynku umiejscowiony zostanie Punkt Przyjęcia Petentów, w którym w godzinach pracy urzędu dyżurować będą wyznaczeni pracownicy.
 3. W Punkcie Przyjęcia Petentów usytuowany jest dziennik podawczy, gdzie będzie przyjmowana wszelka korespondencja składana przez Klientów urzędu. Korespondencja, która nie wymaga pilnego załatwienia musi odbyć obowiązkową kwarantannę.
 4. W przypadkach pilnych Punkt Przyjęcia Petentów będzie też obsługiwał mieszkańców bezpośrednio poprzez przekazywanie informacji i udzielanie wyjaśnień przez właściwych pracowników urzędu – możliwe będzie pobranie, wypełnienie i złożenie stosownego wniosku na miejscu.
 5. Kasa urzędu w zakresie płatności gotówkowych zostaje zamknięta. W Punkcie Przyjęcia Petentów możliwe jest uregulowanie należności za śmieci, czy podatki wyłącznie przy użyciu karty płatniczej lub kredytowej – płatności gotówkowych można dokonywać w kasie pobliskiego Banku Spółdzielczego albo na Poczcie.

Zasady obsługi Klientów urzędu:

 1. Klienci wchodzący do Punktu Przyjęcia Petentów muszą obowiązkowo posiadać maseczkę ochronną, przyłbicę lub inną dozwoloną osłonę nosa i twarzy oraz dokonać dezynfekcji rąk w wyznaczonym miejscu.
  Bez tych środków ostrożności wejście do Urzędu nie będzie możliwe.
 2. W Punkcie Przyjęcia Petentów może być obsługiwany w tym samym czasie tylko jeden Klient.
 3. Przy oczekiwaniu na wejście do Punktu Przyjęcia Petentów obowiązuje odległość pomiędzy poszczególnymi osobami w kolejce wynosząca minimum 2 metry.
 4. Pracownik Punktu Przyjęcia Petentów jest zobowiązany uzyskać od każdego Klienta informację dotyczącą charakteru jego wizyty w Urzędzie.
 5. W przypadku obsługi bezpośredniej Klienta, Pracownik Punktu Przyjęcia Petentów informuje telefonicznie pracownika merytorycznego o konieczności załatwienia danej sprawy.
 6. Wezwany pracownik merytoryczny osobiście podchodzi do Punktu Przyjęcia Petentów w celu załatwienia sprawy Klienta.
 7. Każdy Klient załatwiając swoją sprawę ma obowiązek wpisać się na listę osób wchodzących podając swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon. Prawdziwość powyższych informacji potwierdza podpisem.


Wójt Gminy Łukowica
Bogdan Łuczkowski

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info