195 000,00 złotych dla uczniów szkół Gminy Łukowica


divider_Gminne Info

Dzisiaj Pani Dyrektor ZOE Małgorzata Pogwizd oraz sekretarz Janusz Bieniek odebrali promesy od Marszałka Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski na realizację dwóch grantów

divider_Gminne Info

Grant 1 przyznawany jest na wyposażenie w narzędzia do nauki zdalnej, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19 tj: laptopów, komputerów typu All in One, komputerów stacjonarnych, monitorów interaktywnych/tablic multimedialnych, tabletów, tabletów graficznych, projektorów multimedialnych, kamer cyfrowych, usług zapewniających dostęp do Internetu w tym kart sieciowych bezprzewodowych USB, oprogramowania. W Gminie Łukowica w programie uczestniczą 3 szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Pułaskiego w Jadamwoli,

SP Młyńczyska

SP Świdnik

Kwota przyznanego grantu to 75 000 zł.

Grant 3 to zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

W programie uczestniczą wszystkie szkoły podstawowe tj. 9 jednostek.

Kwota Grantu to 120 000 zł.Środki zostaną przeznaczone na zajęcia rozwijające, językowe, wyrównawcze, wycieczki i inne zaplanowane przez nauczycieli i dyrektorów szkół

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info