Afrykański pomór świń


divider_Gminne Info

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej przekazuje informację dotyczącą występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń i dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 01.01.2023 roku do 20.01.2023 roku stwierdzono 111 ognisk ASF u dzików.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej przekazuje również aktualną mapę występowania ASF w Polsce, która dostępna jest pod adresem https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

divider_Gminne Info

ZASADY POSTĘPOWANIA Z KAŻDYM ZNALEZIONYM PADŁYM DZIKIEM:

  1. Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.
  2. Powstrzymać się od dotykania zwłok dzika pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok.
  3. Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii (dane teleadresowe powiatowego lekarza weterynarii: 183371761, kom. 696065146, 728935106 lub mailem piwlim@poczta.onet.pl) lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, policji (zwłaszcza po kolizji dzika z samochodem), lokalnego leśniczego, straży leśnej , miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie Starostę, Burmistrza, Wójta Gminy. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).
  4. Należy pamiętać, że osoba, która:
    • miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;
    • znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.
divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info