Grypa ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie województwa małopolskiego


divider_Gminne Info

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy paków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie województwa małopolskiego przekazuje informacje dotyczące zasad bioasekuracji dla hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,

divider_Gminne Info

W szczególności

  • Zabezpieczenia budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa.
  • Zabezpieczenia paszy i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa.
  • Nie karmienia i nie pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
  • Stosowania w gospodarstwie odzieży ochronnej i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu.
  • Stosowania mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.
  • Zgłaszania przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (lekarzowi weterynarii, wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta).

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzono dotychczas 30 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu hodowlanego (HPAI) i 9 ognisk u dzikich ptaków (stan na 20.01.2023). Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że sytuacja epizootyczna związana z występowaniem grypy ptaków u drobiu i u dzikiego ptactwa stwarza ryzyko szerzenia się tej choroby na terytorium małopolski w związku z czym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej przypomina o obowiązku zgłaszania padłych ptaków do badań w kierunku wysoce zjadliwej grypy ptaków {HPAI) oraz natychmiastowym zgłaszaniu podejrzeń wystąpienia grypy ptaków.

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info