KOMUNIKAT W SPRAWIE WODY Z WODOCIĄGU ŁUKOWICA


divider_Gminne Info

Po dokonaniu analizy wyników badań próbek wody z wodociągu wiejskiego Łukowica, pobranych w dniu 23 stycznia 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:
– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia  w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych – liczba bakterii Escherichia coli, mętność.

divider_Gminne Info

W dniu 24 stycznia 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 10/NHK/2023 o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Łukowica do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

Źródło:https://www.gov.pl/web/psse-limanowa/komunikat-dotyczacy-jakosci-wody-z-wodociagu-wiejskiego-lukowica—z-dnia-24-stycznia-2023-r

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info