KOMUNIKAT W SPRAWIE WODY Z WODOCIĄGU PRZYSZOWA I


divider_Gminne Info

Po dokonaniu analizy wyników badań próbki wody z wodociągu wiejskiego Przyszowa, pobranej w dniu 23 stycznia 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:
– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizycznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r.poz. 2294), z uwagi na przekroczenia  w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych – liczba bakterii Escherichia coli, mętność.

divider_Gminne Info

W dniu 24 stycznia 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 11/NHK/2023 o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Przyszowa do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

Źródło: https://www.gov.pl/web/psse-limanowa/komunikat-dotyczacy-jakosci-wody-z-wodociagu-wiejskiego-przyszowa—z-dnia-24-stycznia-2023-r

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info