Dodatkowe środki na utylizację azbestu


divider_Gminne Info

Urząd Gminy w Łukowicy uzyskał zgodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na zagospodarowanie oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Szacujemy, że kwota blisko 60 tys. złotych pozwoli odebrać dodatkowo 120 ton azbestu z około 30 obiektów.

Mieszkańcy którzy są zainteresowani utylizacją azbestu proszeni są o kontakt pod nr. telefonu 18 330 15 33. Azbest odbierany będzie do września 2021 lub do wyczerpania środków finansowych.

Azbest odbierany jest w ramach projektu „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych na terenie Gminy Łukowica” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO na lata 2014-2020.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info