Zasady funkcjonowania świetlic wiejskich od dnia 1.07.2020 r.

divider_Gminne Info

Szanowni Państwo, w związku ze stabilną sytuacją epidemiologiczną na terenie Gminie Łukowica począwszy od dnia 1 lipca bieżącego roku, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego, w tym wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, zostaną otwarte świetlice wiejskie w Młyńczyskach, Stroniu oraz Roztoce.

Tym samym powróci możliwość prowadzenia zajęć ruchowych, edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych oraz organizacji różnego rodzaju spotkań i imprez okolicznościowych, zgodnie z harmonogramami poszczególnych obiektów.

W związku z powyższym proszę, aby uczestnicy organizowanych przedsięwzięć stosowali się do zaleceń porządkowo-sanitarnych określonych przez administratora, a wydawanych przez pracowników obsługi świetlic, organizatorów imprez oraz instruktorów prowadzących zajęcia, w tym w szczególności:

  • porzucili zamiar korzystania z jakiekolwiek formy aktywności realizowanych w obiekcie świetlicy lub jego otoczeniu, jeżeli powzięli informację że w okresie do 14 dni przebywali w pobliżu osoby/osób zakażonych, czy przebywającej/przebywających na kwarantannie, a tym bardziej jeżeli sami są zakażeni albo są objęci kwarantanną,
  • korzystali z obiektów w dniach i godzinach określonych w harmonogramie pracy danej świetlicy,
  • nie przekraczali limitu osób korzystających w danym czasie z obiektu, określonego przez jego administratora i wskazanego w informacji znajdującej się przy wejściu do obiektu,
  • stosowali się, zgodnie z wytycznymi GIS, do wymogów dezynfekcji rąk, zasłaniania ust i nosa (szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych) oraz zachowania odpowiedniej (co najmniej 2 metry) odległości od pozostałych uczestników,
divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info