Dyskusja w sprawie wodociągu w Młyńczyskach


divider_Gminne Info

Kolejne spotkanie odnośnie projektowanego wodociągu w miejscowości Młyńczyska.

Wójt Gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski oraz radna Aneta Tokarczyk spotkali się z Panem Tadeuszem Szafrańskim, aby omówić kwestie związane z brakiem zgód kilku właścicieli na poprowadzenie sieci przez ich działki, a tym samym brak zgody na uzbrojenie własnych działek.
Uczestnicy spotkania wspólnie znaleźli alternatywne rozwiązanie i mimo przeszkód prace przy sieci wodociągowej w kierunku przysiółka Morgi trwają nadal.
Dziękujemy Pani Radnej Anecie i Panu projektantowi za wytrwałość i zdecydowane działanie.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info