Frekwencja na godzinę 17:00


divider_Gminne Info

Urząd Gminy w Łukowicy otrzymał meldunki dotyczące frekwencji wyborczej na godzinę 17:00 z wszystkich Obwodowych Komisji Wyborczych.

divider_Gminne Info

Frekwencja z terenu całej gminy to 32,54 %

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info