Gmina Łukowica podpisała umowę z PGG na dostawę węgla


divider_Gminne Info

Gmina Łukowica podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą S.A., która jest niezbędna do rozpoczęcia procesu dystrybucji węgla na terenie Gminy Mieszkańcom, którzy złożyli wniosek o jego zakup na preferencyjnych warunkach.

divider_Gminne Info

Cena 1 tony węgla będzie wynosiła 2000 zł brutto. Węgiel będzie dystrybuował lokalny przedsiębiorca. W trakcie rozmów z wykonawcą Wójt Gminy Łukowica – Bogdan Łuczkowski ustalił , że transport z miejsca składowania do gospodarstwa domowego uprawnionego do zakupu węgla będzie odbywał się bez pobierania opłat od Mieszkańców. Węgiel pochodzić będzie z polskich kopalń. Planując i realizując cały proces, chcieliśmy do niego podejść kompleksowo, tak aby sam zakup węgla i jego dystrybucja były rozwiązane prosto, wygodnie i szybko.
Więcej informacji można uzyskać u Ekodoradcy (wejście od strony pawilonu) lub u Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w pokoju nr 9.
Zaakceptowaliśmy przesłaną przez PGG ofertę i czekamy teraz na przesłanie przez PGG formularza zamówienia. Po zatwierdzeniu zamówienia przez Nas będziemy czekali na wyznaczenie terminów odbioru węgla, który będzie mógł być sprzedawany mieszkańcom Naszej Gminy

Fot. Farmer

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info