I rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


divider_Gminne Info

Urząd Gminy Łukowica informuje, że zbliża się termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Płatności możecie Państwo dokonywać w kasie Urzędu gotówką do godziny 14.30 lub kartą w godzinach pracy Urzędu, na rachunek bankowy Urzędu: podatki 47 8804 0000 0040 0400 0589 004, odpady 17 8804 000 0040 0400 0589 0059, a także u sołtysów wsi. Termin płatności I raty mija 15 marca. Bardzo prosimy o terminowe regulowanie należności.
Ważne:
Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której pobierane są odsetki od zaległości podatkowych – obecnie 16,5%. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia. Koszt upomnienia to 16,00 zł.
Jeśli już dokonali Państwo płatności, to serdecznie dziękujemy.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info