Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

Urząd Gminy Łukowica

divider_Gminne Info

Wójt Gminy Łukowica podaje do publicznej wiadomości, że Zarządzeniem Nr 125/23 z dnia 16 sierpnia 2023 r. wyznaczył na obszarze Gminy Łukowica miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w czasie trwania kampanii wyborczej, w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info