Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających w roku 2023


divider_Gminne Info

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.

divider_Gminne Info

Fundusz sołecki przypadający w 2023 roku:

  • Jadamwola – 46 525,13 zł
  • Jastrzębie – 51 237,29 zł
  • Łukowica – 59 647,60 zł
  • Młyńczyska – 59 647,60 zł
  • Owieczka – 32 269,35 zł
  • Przyszowa I – 59 647,60 zł
  • Przyszowa II – 59 647,60 zł
  • Roztoka – 59 647,60 zł
  • Stronie – 59 647,60 zł
  • Świdnik – 56 724,87 zł

Głównym czynnikiem wpływającym na wysokość funduszu danego sołectwa jest liczba mieszkańców sołectwa według stanu na ostatni dzień czerwca roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info