Informacja w sprawie ujęć wód powierzchniowych i podziemnych


divider_Gminne Info

Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm ), na właścicieli ujęć wód został nałożony obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka eksploatowanych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych, który należy przedłożyć Wojewodzie Małopolskiemu do 31 grudnia 2022 roku.

divider_Gminne Info

Obowiązek analizy przeprowadza się dla:

  1. Ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m³ wody na dobę  lub służącego zaopatrzeniu w wodę  więcej niż 50 osób:
  2. Indywidualnych ujęć wody dostarczających  do 10 m³ wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeśli woda jest dostarczana jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej (np. szkoła czy zakład przemysłowy, gdzie woda jest pobierana na cele socjalno-bytowe)

Poniżej Proszę zapoznać się z informacją Dyrektora Wydziału Programów Infrastrukturalnych        i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info