Informacja z otwarcia ofert na Rozbudowę remizy OSP w Łukowicy – etap III


divider_Gminne Info

Do konkursu wpłynęły 2 oferty; Usługi Ogólnobudowlane Jan Wojtas-485 850,00 zł, Usługi Remontowo Budowlane Grzegorz Gutowski-547 999,99 zł. Obie firmy zadeklarowały 5-letnią gwarancję. Termin realizacji: 2 miesiące od podpisania umowy. Urząd Gminy pozyskał finansowanie na to zadanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł. Teraz komisja przetargowa przystąpi do badania i oceny złożonych ofert.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info