Gmina Łukowica w Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz w Szlaku Kulturowym „Knossos Północy”


divider_Gminne Info

Dotychczasowe działania Gminy Łukowica w sferze inwestycji turystyczno – rekreacyjnych, pozyskiwanie środków zewnętrznych na ten cel, promocja gminy na arenie międzynarodowej, ogromne walory krajobrazowe to niektóre z czynników argumentujących przystąpienie naszej gminy do w/w stowarzyszeń.

divider_Gminne Info

Dziękujemy Panu Prezesowi MOT Grzegorzowi Biedroniowi za obecność na XX Sesji Rady Gminy Łukowica, podkreślenie walorów naszego regionu i dostrzeżenie działań i możliwości proturystycznych.

Dziękujemy również za wszystkie dotychczasowe rozmowy i wspólne działania umożliwiające naszej Gminie przystąpienia do MOT.

Aktualności :

divider_Gminne Info