Blisko 3 miliony złotych dotacji na zadanie związane z Oświatą


divider_Gminne Info

Budowa Sali Gimnastycznej w Jastrzębiu – Sportowa Polska – 2 448 264,00 zł. Środki z MEiN na pracownie przedmiotowe i remonty – 150 tys zł. Aktywna tablica: SP Jadamwola, Młyńczyska i Świdnik – 95 500 zł.

divider_Gminne Info

Na zajęcia wspomagające dla uczniów kl. 4-8 w szkołach podstawowych – 49 350 zł

Dofinansowanie na wycieczki w ramach programu – „Poznaj Polskę” – łączna kwota – 71 027 zł

SP Roztoka – 7 680 zł

SP Świdnik -13 106 zł

SP nr 2 Przyszowa – 9 356 zł

SP Łukowica – 10 000 zł

SP Stronie – 9 288 zł

SP Młyńczyska – 13 959 zł

SP Jadamwola – 7 641 zł

Dziękujemy Pani Dyrektor ZOE Małgorzacie Pogwizd oraz Dyrektorom Szkół – za zaangażowanie w pracę przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info