Zbiornik na wodę pitną w miejscowości Przyszowa


divider_Gminne Info

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał decyzję zezwalającą na użytkownie zbiornika na wodę pitną w miejscowości Przyszowa.

divider_Gminne Info

Dzięki wykonanemu odwiertowi, dodatkowemu zasilaniu w wodę pitną Mieszkańcy Przyszowej przy nowym wodociągu od zbiornika aż po Kierków mogą składać wnioski o warunki przyłącza a następnie podpinać się do sieci.

Koszt budowy zbiorników ze stacją uzdatniania to : 1 294 891,57 złotych w 100% sfinansowany z pozyskanych przez Gminę Łukowica środków zewnętrznych, RFIL oraz subwencja wodno-kanalizacyjna.

Więcej informacji w referacie Gospodarki Komunalnej pod numerem: 18 330 15 12

Wniosek o warunki przyłącza.

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info