Podsumowanie inwestycji: Oświetlenie Uliczne


divider_Gminne Info

Istotnym obszarem działań związanych z poprawą bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych (powiatowych i gminnych), jak i korzystania po zmroku z miejsc ogólnodostępnych jest projektowanie i montaż oświetlenia.

divider_Gminne Info
  • w roku 2020 wykonano oświetlenie sieciowe na terenie sołectw: Świdnik, Stronie, Jastrzębie i Jadamwola za łączna kwotę 129 519,00 zł oraz zamontowano na terenie wszystkich sołectw łącznie 60 lamp hybrydowych w ramach realizacji projektu GOZ za kwotę 718 812,00 zł (w tym dofinasowanie 358 406 zł.)
  • w roku 2021 wykonano oświetlenie sieciowe przy drodze powiatowej w Łukowicy (Czartowska) – koszt 16 974,00 zł oraz zamontowano we wszystkich sołectwach kolejnych 25 lamp hybrydowych w ramach oszczędności przy realizacji Projektu GOZ o wartości 376 995 zł (w tym 50% dofinasowania),
  • w roku 2022 wykonano dokumentację projektową i zrealizowano oświetlenie sieciowe w sołectwach Młyńczyska, Jadamwola, Przyszowa, Roztoka (Kącina) i Owieczka na łączną kwotę prawie 104 000,00 zł,
  • w roku 2023 zmodernizowano oświetlenie orlika w Łukowicy, placu zabaw w Stroniu i opracowano projekt oświetlenia przy drodze powiatowej w Roztoce – kwota łączna 101 967,00 zł,
  • w roku bieżącym: zlecono wykonanie projektu oświetlenia przy drodze Łukowica-Wielkówka, wymieniono oprawy oświetleniowe przy schodkach w Łukowicy, podpisano umowę na wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej w Roztoce oraz zlecono wykonanie projektu oświetlenia na odcinku drogi Łukowica Za Rzekę – łącznie na kwotę prawie 100 000 zł.
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info