Podsumowanie inwestycji: Drogi gminne


divider_Gminne Info

Środki zewnętrzne w połączeniu z wkładem własnym gminy pozwoliły na realizację wielu przedsięwzięć związanych z remontami i modernizacją dróg gminnych.

divider_Gminne Info
 • W ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w 2023 r. wyremontowano na terenie gminy 15 odcinków (o łącznej długości ok. 8 km) dróg zlokalizowanych na terenie każdego sołectwa za kwotę 8 197 751,62 zł, przy wkładzie własnym gminy na poziomie 409 887,58 zł.
 • W ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyremontowano 6 dróg za łączną kwotę 4 832 502,55 zł przy dofinansowaniu z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na poziomie 3 238 778,00 zł
 • Na terenie gminy wykonano również remonty 9 odcinków dróg rolniczych (do pól) o łącznej wartości 1 183 332,29 zł, przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wynoszącym 495 015,00 zł.
 • Kolejne remonty dróg gminnych były możliwe dzięki środkom pozyskanym z funduszu leśnego. Pozwoliły one na przeprowadzenie remontów dróg w Przyszowej (Wądole) na długości 1,96 km i łącznej wartości 3 121 356,45 zł oraz Roztoce (Podgóra) o długości 0,4 km za kwotę 380 587,24 zł.
 • Ponadto corocznie prowadzona jest duża liczba remontów na drogach gminnych w ramach zadań uzgodnionych przy podziale funduszu sołeckiego w poszczególnych miejscowościach. Duża część drobnych remontów i prac pielęgnacyjnych wykonywana jest dzięki pracownikom grupy komunalnej.
 • Udało się także „ułożyć” korytka odwadniające o łącznej długości ok. 11 km.
 • W najbliższym czasie dzięki pozyskanym przez Gminę Łukowica środkom zewnętrznym z Polskiego Ładu zostaną wyremontowane drogi:
  • Młyńczyska – Cisowy Dzioł i droga boczna
  • Młyńczyska – Pod Górą
  • Jastrzębie – Leszcze
  • Jastrzębie – W kierunku Kiczni
  • Owieczka – Rożki
  • Świdnik – Osiedlowa
  • Łukowica – Wielkówka k p. Chytrowskich
  • Łukowica – Między Góry
  • Łukowica – Zawada do p. Kwit
  • Roztoka – Kącina
  • Roztoka – do p. Smaga
  • Berdychów – Pod Łyżką
  • Przyszowa – Kierków
  • Przyszowa – k. Firmy Hebda
  • Przyszowa – koło Dworu
  • Stronie – Pod Bąkowiec
  • Stronie – Rola

Termin realizacji: 14 miesięcy

Dzięki pozyskanym środkom na drogi rolnicze wykonane zostaną prace:

 • Łukowica – Zawada
 • Owieczka – Tyrkiel

Trwa przebudowa drogi gminnej Berdychów pod Szkołą dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info