Podsumowanie: Oświata


divider_Gminne Info

Zostało przeprowadzone wiele inicjatyw m.in.:

divider_Gminne Info
 • dokończenie budowy i przekazanie sal gimnastycznych w Szkołach w Roztoce i Jadamwoli,
 • stworzenie od planu po „klucz” sali gimnastycznej w Jastrzębiu,
 • uruchomienie gminej stołówki oraz remont kuchni w SP w Łukowicy oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Przyszowej, remont miejsc do wydawania posiłków w SP Roztoka i SP Jastrzębie
 • remont kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Przyszowej oraz w SP w Łukowicy i Przedszkolu Samorządowym
 • budowa placów zabaw – SP Roztoka, SP Świdnik, Przedszkole Samorządowe, obok Orlika w Jadamwoli, wspólnie z KGW przy SP Jastrzębie oraz Otwarta Strefa Aktywności obok SP nr 2 w Przyszowej
 • remont elewacji SP Młyńczyska
 • remont łazienek w SP Świdnik
 • remonty boisk przyszkolnych
 • budowa parkingu przy SP nr 2 w Przyszowej
 • nagrody dla uczniów osiągających znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych,

ponadto:

 • utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach projektu „Prometeusz” – 7 szkół podstawowych,
 • realizacja programu Akademia Kompetencji Kluczowych
 • wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne – rezerwa części oświatowej subwencji, „Aktywna tablica”, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
 • narzędzia do nauki zdalnej – Grant 1,
 • wspieranie działań rozwojowych, projektów – Grant 3, Minigrant V4, Projekt KA 122 i wiele innych,
 • pozyskanie środków na wycieczki – „Poznaj Polskę”,
 • remonty sal lekcyjnych, łazienek, wymiana drzwi, cyklinowanie podłóg, malowanie i inne,
 • wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – dotacja podręcznikowa,

Decyzja o wsparciu uczniów którzy potrzebowali więcej uwagi oraz dodatkowych zajęć podejmowana była wspólnie.

 • Złożone zostały wnioski o dofinansowanie na wartość ogółem 7 700 000 zł w ramach których przewidziana jest:
  • realizacja placówek wsparcia dziennego „Prometeusz” i „Nowe horyzonty”,
  • wdrożenie edukacji włączającej.

Co oznacza więcej wycieczek dla uczniów, zajęcia rozwijające oraz wyrównawcze, sportowe, opieka świetlicowa, szkolenia dla rodziców i nauczycieli, warsztaty, zakup pomocy dydaktycznych, a także remonty w szkołach podstawowych.

Ogółem wydatki na oświatę w ostatnich latach przedstawiały się następująco:

 • 2018 rok – 18 972 022,12 złotych
 • 2019 rok – 18 175 857,11 złotych
 • 2020 rok – 18 988 479,52 złotych
 • 2021 rok – 20 587 612,08 złotych
 • 2022 rok – 24 505 461,99 złotych
 • 2023 rok – 27 724 595,25 złotych

Od 3 lat Gmina Łukowica jest Samorządowym Liderem Edukacji.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info