Podsumowanie: Fundusz Sołecki


divider_Gminne Info

30 marca 2015 r. Rada Gminy Łukowica podjęła uchwałę, na mocy której wyodrębniono w budżecie Gminy środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego.

divider_Gminne Info

Łukowicki fundusz sołecki nie jest awangardą na tle innych polskich gmin. Jego istnienie dopuszcza ustawa o samorządzie gminnym z roku 1990. Przez wiele lat o podziale środków decydował sołtys lub rada sołecka w porozumieniu z Urzędem Gminy. Dopiero od kilku lat rozdzielają je sami mieszkańcy.

Środki z Funduszu Sołeckiego wydatkowane są na wiele rzeczy, zasadą jest to żeby służyły zaspokajaniu potrzeb mieszkańców danego sołectwa, a jednocześnie były zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy. Mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim głosują nad zgłoszonymi propozycjami. Jedni wnioskują o zakup sprzętu sportowego, inni o bieżące remonty dróg lub korytowanie. Część sołectw dofinansowuje lokalne jednostki OSP, inne wolą doposażyć miejscową szkołę.

Wysokość Funduszu Sołeckiego jest zależna od dochodów bieżących Gminy i liczby jej mieszkańców, a z uwagi na fakt, iż obie te zmienne z roku na rok rosną, zwiększa się również rokrocznie pula środków Funduszu.

W latach 2019-2023 na jego potrzeby przeznaczono łącznie 2 431 958,05 zł, za które zrealizowano zadania o wartości 1 996 085,51 zł (82% wartości ogólnej). Najniższy stopień wykorzystania środków w ciągu pięciu lat odnotowano w Młyńczyskach (67%) a najwyższy w Owieczce (94%)

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info