Podsumowanie: finansowanie działalności niepublicznych przedszkoli z terenu gminy.


divider_Gminne Info

Dotowanie funkcjonowania przedszkoli niepublicznych odbywa się według ściśle określonych zasad, wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, a wysokość dotacji – zgodnie z zapisami art. 17 tej ustawy, powiązana jest z wartością podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez gminę.

divider_Gminne Info

Dotacja wypłacana jest z budżetu gminy na każdego ucznia/wychowanka przedszkola niepublicznego. Ponadto na dziecko niepełnosprawne, czy objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju wypłacana jest kwota określona aktualnie obowiązującą metryczką subwencji oświatowej.

Poniższe zestawienie obrazuje jak kształtowała się łączna kwota dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznych działającym na terenie Gminy Łukowica:

  • ✅️Rok 2018 – łączna kwota dotacji: 430 077, 43 zł
  • ✅️Rok 2019 – łączna kwota dotacji: 752 115,37 zł
  • ✅️Rok 2020 – łączna kwota dotacji: 1 108 051, 51 zł
  • ✅️Rok 2021 – łączna kwota dotacji: 1 410 050, 99 zł
  • ✅️Rok 2022 – łączna kwota dotacji: 1 719 614,15 zł
  • ✅️Rok 2023 – łączna kwota dotacji: 1 894 233, 83 zł
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info