Wizyta Wojewody Józefa Leśniaka


divider_Gminne Info

Ostatnia wizyta wojewody Józefa Leśniaka na terenie Powiat Limanowski była również okazją aby pokazać postęp prac w byłym budynku gimnazjum dzięki środkom Rządowym. Prace adaptacyjne pod nową siedzibę Urzędu Gminy dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Utworzenie pierwszego Żłobka Samorządowego dzięki środkom z programu „Maluch +”. Dziękujemy Panu Wojewodzie za wspieranie Gminy Łukowica.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info