Komunikat – wodociąg Przyszowa II- Berdychów

Awaria wodociągu

divider_Gminne Info

W dniu 15 kwietnia 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 15/NHK/W/2024 o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych z wodociągu gminnego Przyszowa II- Berdychów do czasu uzyskania prawidłowych wyników potwierdzonych badaniem wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych tj. spłukiwanie toalet. Zakaz został wydany na podstawie wykonanych badań wody pobranej na zbiorniku zasilającym wodociąg w miejscowości Przyszowa II-Berdychów, które zostały zlecone po akcie wandalizmu osób trzecich polegającym na włamaniu się i wyłamaniu klap studni na w/w zbiorniku oraz skażenia wody bakterią.

divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info