KOMUNIKAT – wodociąg gminny Przyszowa II


divider_Gminne Info

Informujemy, że w wyniku niepożądanego działania osób trzecich polegającego na włamaniu się i wyłamaniu klap studni na wodociągu gminnym Przyszowa II, a także bezpośredniej ingerencji do uzdatnionej wody dostarczanej mieszkańcom, zostały zlecone kompleksowe badania próbek wody, których wyniki potwierdziły obecność bakterii.

divider_Gminne Info

Jednocześnie podkreślamy, że wspomniany czyn ma w naszej ocenie charakter przestępczy
i został on zgłoszony organom ścigania wraz z nagraniami z monitoringu, na których zarejestrowany został przebieg całego zdarzenia.

W związku z powyższym zdarzeniem, zakazuje się użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Przyszowa II do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

W najbliższym czasie dla mieszkańców korzystających z wodociągu gminnego, na plac koło Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przyszowej 34 zostanie podstawiony beczkowóz z wodą pitną.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

O odwołaniu zakazu użytkowania wody poinformujemy na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy pod nr telefonu: 18 330 15 37 lub 780 174 333.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info