Kapliczki Małopolski 2019

Kapliczki Małopolski 2019

divider_Gminne Info

9 maja 2019 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku ratusza, znajdującego się na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu odbyło się spotkanie z Beneficjentami konkursu

„Kapliczki Małopolski 2019” z terenu subregionu sądeckiego (obejmującego miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, limanowski i gorlicki). W trakcie spotkania Marszałek Województwa Witold Kozłowski wręczył przedstawicielom gmin symboliczne czeki potwierdzające otrzymanie dotacji z budżetu województwa małopolskiego.

Gmina Łukowica otrzymała dwa czeki na łączną kwotę dofinansowania 13 500,00 zł.

divider_Gminne Info

Aktualności :