Program Czyste Powietrze – spotkanie w Przyszowej

Program Czyste Powietrze - Przyszowa

divider_Gminne Info

W dniu 8 maja 2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne w Świetlicy wiejskiej w Przyszowej dotyczące programu „Czyste powietrze”, które zostało przeprowadzone przez przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Było to już trzecie spotkanie na terenie naszej gminy dotyczące tej tematyki.

Program Czyste Powietrze – spotkanie w Przyszowej-1

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Korzystając z programu istnieje możliwość zwrotu części poniesionych kosztów.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

divider_Gminne Info


Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:

  • dotacja
  • pożyczka

Warunek podstawowy:

Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.

Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Program Czyste Powietrze – spotkanie w Przyszowej
divider_Gminne Info

Aktualności :