KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŁUKOWICA


divider_Gminne Info

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Łukowica. W związku z utrzymującymi się ograniczeniami w funkcjonowaniu Urzędu Gminy (brak możliwości zapłaty w kasie urzędu) i wynikającymi z tego względu niedogodnościami w uiszczaniu stosownych opłat informuję, że wszelkie opłaty i podatki lokalne można uiszczać jedynie przelewem:

  • za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej,
  • korzystając z „portalu interesanta” www.portal.lukowica.pl – wejście na stronę bezpośrednio na wskazany adres lub przez zakładkę „zapłać online” na stronie internetowej gminy: www.lukowica.pl – skorzystanie z portalu wymaga wcześniejszej rejestracji i aktualnego profilu zaufanego,
  • osobiście w bankach lub placówkach pocztowych;

na właściwy rachunek Urzędu Gminy Łukowica, 34-606 Łukowica 334:

  • podatki, opłaty za wodę i ścieki – nr 47 8804 0000 0040 0400 0589 0004
  • opłata śmieciowa – nr 17 8804 0000 0040 0400 0589 0059

W celu pozyskania informacji o wysokości danej opłaty lub podatku można skontaktować się telefonicznie z właściwym stanowiskiem Urzędu Gminy:

  • UG – woda, ścieki: tel. 18 330 15 31,
  • UG – opłaty, podatki: tel. 18 330 15 28, 18 330 15 29,
  • UG – opłata śmieciowa: tel. 18 330 15 33

https://portal.lukowica.pl

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info