Konkurs na stanowisko dyrektora GOKSiT w Łukowicy

Urząd Gminy Łukowica

divider_Gminne Info

Urząd Gminy w Łukowicy informuje, że w dniu 15 grudnia 2020 r. komisja konkursowa dokonała weryfikacji 8 ofert, które zostały złożone w niniejszym konkursie, w zakresie spełnienia wymogów formalnych (wymagania obowiązkowe, kompletność oferty).

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji, do następnego etapu rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna) zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze:1. Pani Beata Kuzar – zamieszkała w miejscowości Przyszowa.2. Pan Andrzej Bargieł – zamieszkały w miejscowości Przyszowa.3. Pan Jarosław Czaja – zamieszkały w miejscowości Łukowica.Wyniki konkursu będą znane w poniedziałek, 21 grudnia.

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info