KONKURS – „Segreguj odpady – Dbaj o środowisko”


divider_Gminne Info

Na terenie naszej gminy rozpoczyna się kampania edukacyjno-promocyjna w ramach projektu pn. „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych na terenie Gminy Łukowica” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5. Ochrona Środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach kampanii organizowany jest konkurs plastyczny, którego tematem będzie segregacja odpadów i ochrona środowiska.

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:

  • dzieci przedszkolne i uczniowie klas 1-3,
  • uczniowie klas 4-8,
  • uczniowie szkół średnich.

W ramach konkursu uczestnicy będą mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną dowolną techniką, której tematem będzie segregacja odpadów i ochrona środowiska. Zdjęcie prac plastycznych należy przesyłać na adres mailowy pracenakonkurs2021@gmail.com

Dodatkowo uczestnicy mogą nagrać krótkie spoty reklamowe (max. 30 sekund). Jeżeli uczestnik przygotuje również filmik to wraz ze zdjęciem pracy należy w mailu zawrzeć informacje na ten temat. Po przesłaniu zdjęcia pracy na wskazany adres mailowy zostanie wysłany mail zwrotny zawierający link do indywidualnego folderu na dysku Google wraz z instrukcją dodania pliku video. E-mail ze zdjęciem pracy plastycznej musi zawierać informację:

  • Imię i nazwisko
  • Wiek
  • Klasa
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info