Światłowód na terenie gminy Łukowica


divider_Gminne Info

Projekt pn.: „Małopolski część A Orange Światłowód” uzyskał dofinansowanie w ramach podpisanej już umowy na kwotę 16 604 904,01 PLN. Jest to informacja oficjalna i potwierdzona na stronach Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Teren naszej gminy został objęty powyższym projektem realizowanym przez firmę ORANGE mającym na celu wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. W ramach czwartego konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-007/19 zostanie wykonanych 1669 przyłączy w gminie Łukowica. 

Poniżej zestawienie planowanych do wykonania przyłączy w sołectwach na terenie gminy Łukowica:

Pierwsze prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Zachęcamy Państwa do kontaktu z infolinią ORANGE.

Szczegółowe informacje na temat wyników naboru można znaleźć pod poniższym adresem:

www.cppc.gov.pl

Lista punktów adresowych

źródło: www.cppc.gov.pl

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info