Kwalifikacja wojskowa 2019

Kwalifikacja wojskowa 2019

divider_Gminne Info

Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej:

 1. Czas trwania kwalifikacji wojskowej – od dnia 4 lutego 2019r. – do dnia 26 kwietnia 2019r.
 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
  • mężczyzn urodzonych w roku 2000,
  • mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
   • a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
   • b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
   • kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.
 3. Termin kwalifikacji wojskowej dla Gminy Łukowica – 25 – 27.02.2019r.
 4. Czas pracy komisji: 8.00 – 12.00.
 5. Kwalifikacja wojskowa kobiet: 18.03.2019r.
 6. Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej:
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej, ul. Reymonta 3, 34-600 Limanowa.
divider_Gminne Info

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej należy zabrać ze sobą:

 1. Zdjęcie.
 2. Dowód osobisty.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły.
 4. Prawo jazdy.
 5. Dokumenty leczenia.
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info