Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy

divider_Gminne Info

Wójt Gminy Łukowica ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i utrzymania infrastruktury technicznej – inspektor

divider_Gminne Info

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa;
  • co najmniej 3-letni staż pracy związanej z realizacją procesu budowlanego na budowie lub w administracji publicznej;
  • umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych, w tym dokumentacji projektowej i robót budowlanych;
  • biegła znajomość przepisów i praktycznego stosowania ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do ustawy;
  • znajomość przepisów prawa w zakresie: zamówień publicznych, ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz struktur administracji publicznej w Polsce;
  • prawo jazdy kat. B.
divider_Gminne Info
divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info