Nowe drzwi wejściowe w OSP Stronie


divider_Gminne Info

W budynku remizy OSP Stronie zostały wymienione drzwi wejściowe. Konieczne zadanie do zrealizowania, którego koszt wyniósł 16 400,00 zł

Zadanie sfinansowane zostało z funduszu sołeckiego sołectwa Stronie oraz budżetu gminy

divider_Gminne Info

Aktualności :

divider_Gminne Info